Lautsian historia

Kalle Mäkinen

Lautsian historiaa

Lautsia on toiminut lomakotina vuodesta 1950 lähtien, jolloin Pienviljelijäin Liitto -neuvontajärjestö osti Lautsian kartanon. Lautsian värikäs historia ulottuu 1500-luvun alkupuolelle, mutta todennäköisesti Lautsiaa on asuttu jo 1400-luvulla.

Se, että Lautsiasta tuli lomakoti, johtuu osaltaan Suomen torpparilaitoksesta, joka kehittyi lähinnä 1700- ja 1800-luvuilla. Pienviljelijäin Liitto, joka teki Lautsiasta lomakodin, oli vuonna 1910 perustetun Suomen Maanvuokraajain Liiton eli ”torpparien liiton” työn jatkaja.

Lautsia oli 1500- ja 1600-luvuilla kruunutila, jonka tuli varustaa ratsumies kuninkaan palvelukseen. Ratsumiesten aikaa seurasi Schulmanin suvun aika 1700-luvun alkuvuosista aina vuoteen 1871. Lautsiaa hallitsi Schulmanien aatelissuku ja Lautsian isännät palvelivat upseereina armeijassa. Seuraava vaihe oli talonpoikaisten omistuksen aika, jota kesti lähes 80 vuotta, vuodesta 1871 vuoteen 1950. Viimeisimpänä omistajana oli Kalle Mäkinen, joka tunnettiin hyväntahtoisena ja auttavaisena miehenä. Maattuaan jonkin aikaa halvaantuneena hän saavutti matkansa pään 79-vuotiaana 9.5.1950. Lautsiaa hän oli isännöinyt 55 vuoden ajan. Muistotilaisuus pidettiin Lautsian kartanossa.

Lautsian kartano myytiin rakennuksineen ja maineen Pienviljelijäin Liitolle heinäkuun 26. päivänä 1950.